PDM Bot
Search…
🇮🇷
Persian
دستور های پیدی ام بات دارای دسته بندی های مختلف است که شما میتوانید استفاده کنید اگر اجازه های مورد نیاز را داشته باشید. شما میتوانید با مراجعه به سایت پیدی ام گیمز، دسته بندی های دستور ها و اطلاعات آنها را مشاهده کنید.
Copy link